BŁĘDEM JEST POGARDA DLA CIAŁA

Błędem jest tu przede wszystkim sama pogarda dla ciała, w którym nie do­strzega się i nie szanuje dzieła Bożego, a wszystko, co cie­lesne, uważa się nieomal za pochodzące od szatana. Zupełnie inna sytuacja powstaje, gdy asceza negatywna wynika nie z pogardy dla ciała, lecz z dążenia do supremacji ducha i z ofiary. Ofiara ma wtedy sens, gdy to, co ofiarowu­jemy jest cenne, wartościowe, a jej cel jest nieporównanie wyższy i ważniejszy niż wartości cielesne. Trzeba więc wi­dzieć różnicę między odrzuceniem świata z pogardy dla nie­go a wyrzeczeniem się go dla celów wyższych, tak jak mię­dzy. udręczającą ascezą podjętą z nienawiści dla ciała a umartwieniami cielesnymi z miłości dla ducha, w dążeniu do Boga.

You may also like

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *