BEZPOŚREDNI WPŁYW

Bezpośredni wpływ woli na narządy wewnętrzne można zdobyć przez wytrwały, choć trudny trening. W ćwiczeniach jogi są to po prostu rozkazy, które „świadome ja”’ skupia jąc i natężając wolę wysyła do narządów wewnętrznych. W tre­ningu autogennym Schultza operuje się wyobrażeniami urojo­nych bodźców, które wpływają na reakcje układu nerwowego – autonomicznego (wegetatywnego). Jeśli np. sugeruje się i wyobraża sobie uczucie gorąca w jakiejś części ciała, zaczyna się istotnie odczuwać w niej ciepło na skutek rozszerzenia naczyń skórnych. Można też w ten sposób uzyskiwać zupełne rozluźnienie mięśni, regulować czynność serca i jelit, spro­wadzać sen itp.Wielką zasługą filozofii hinduskiej jest też rozwinięcie idei pełnego zdrowia cielesnego oraz silne podkreślenie wagi tego czynnika dla ascetyki. Zdrowe ciało łatwo poddaje się du­chowi, ciało chore i osłabione buntuje się i sprawia wiele trudności. Zarówno dietetyka, jak ćwiczenia fizyczne jogi słu­żą właśnie temu celowi, by zapewniając zdrowie ciała poddać je w pełni pod władzę ducha.

You may also like

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *