BADANIA LABORATORYJNE

U starych zwierząt ten niedobór normalnej stymulacji znacznie prędzej doprowadza do ogólnych zaburzeń trofiki (czyli odżywiania tkanek), zwyrodnienia i śmierci.Czebotairew i jego współpracownicy obserwowali wpływ sześciodniowej hipokinezji (prżez położenie do łóżka z za­kazem wstawania) u 22 starych ludzi, praktycznie zdrowych. Już po 2 — 3 dniach takiego leżenia ludzie ci zaczynali się źle czuć, podając bliżej nie określone skargi, a gdy po 6 dniach wstali, byli wyraźnie w złym stanie: występowały u nich bóle mięśni, zawroty głowy, zadyszka, znaczne osła­bienie, omdlenia. Stan ten ustępował dopiero po 7    -14 dniach. Badania laboratoryjne wykazywały znaczny wzrost zawartości nie dotlenionych produktów we krwi i moczu. Znacznie pogorszyła się wentylacja płuc mimo kompensacyj­nego przyspieszenia oddechu. Skłonność do omdleń była wy­nikiem uszkodzenia i rozregulowania mechanizmu adaptacji naczyniowej.

You may also like

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *